Teulades fotovoltaiques

A l’espera dels darrers tràmits de posta a punt i cessió, ja està feta la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la teulada del pavelló municipal. Es tracta d’una finca de propietat municipal de 18.198 m2 ubicada a la carretera BV-4601 al quilòmetre 2,5 al costat del camp de futbol. La instal·lació està formada per 256 mòduls fotovoltaics de 450 Wp de potència que totalitzen 115.200 Wp de potència instal·lada, connectats a un inversor solar de 100.000 W de potència nominal.