L'assemblea

L’assemblea agrupa a totes les persones socies i és l’òrgan màxim de decisió de la cooperativa: una persona, un vot.