El Consell Rector

El Consell Rector, escollit per les sòcies, és qui implementa les directrius marcades per l’assemblea respectant els valors recollits en els estatuts. Està format per 9 membres i té una durada del mandat de 4 anys. Cada dos anys, però, es renova la meitat del consell rector. L’exercici del càrrec de membre del Consell Rector no dona dret a retribució, tal com manen els estatuts. 

Els membres del Consell Rector són: